Wie zijn we – OLVP

OLVP

Congregatie OLVP, zusters van Onze-Lieve-Vrouw Presentatie

In 1727 werd de oprichting van de congregatie – met Anna-Françoise Piers als bezielster – goedgekeurd door de bisschop van Gent. De congregatie kreeg officieel de naam van “Zusters van Onze-Lieve-Vrouw Presentatie”.  Hoewel de naam ‘Geestelijk hof’ in de volksmond nog lang gebruikt werd. Na de eerste bloeiperiode beleefde de congregatie moeilijke tijden onder het bewind van Jozef II en door de Franse revolutie (einde 18-de eeuw).  Het aantal intredes bleef evenwel gestaag groeien en ook de nood aan onderwijs voor meisjes, in het bijzonder voor volkskinderen, bleef toenemen.

In 1875 werd een eerste bijhuis en school gesticht in Zandbergen. In 1879, in volle schoolstrijd, werd een klooster en school opgericht in Oudegem. Na de schoolstrijd, in 1884, werd in Appels privaat onderwijs voor kleuters ingericht. Met steun van de zusters van OLVP én van de bevolking groeide dit uit tot een volwaardige vrije lagere school.

Kinderen van de begoede burgerij en kinderen uit armere gezinnen kregen samen onderwijs. Het was dankzij het geld dat burgers betaalden voor het onderwijs van hun kinderen dat ook de armen van hetzelfde kwaliteitsonderwijs konden genieten. Ondertussen werd de zusters ook gevraagd om onderwijs te geven in Waarbeke (1909) en Nieuwenhove (1930). Tenslotte werd in 1965 de vrije basisschool van Haasdonk gekocht van de Zusters van de H. Kindsheid. Terwijl deze verschillende bijhuizen en scholen werden opgericht, groeide ook in Beveren het aantal kinderen in de school van Hof Ter Welle.

Omdat de zusters aan het eind van de 19-de eeuw met uitdrijving uit Hof Ter Welle werden bedreigd, werd in 1881 uit voorzorg een nieuwe vestiging gekocht: het vroegere domein van de Paters Wilhelmieten in de Kloosterstraat in Beveren. De Beverse bevolking sprak vanaf dan over ‘Het Oud Geestelijk Hof’ en ‘Het Nieuw Geestelijk Hof’. Niettegenstaande alle moeilijkheden en veranderingen bleven zich nieuwe kandidaat-religieuzen aanmelden. In 1890 telde de congregatie 54 religieuzen, op hun hoogtepunt zelfs 250 zusters.

Vandaag leven er nog zes zusters in de Kloosterstraat in Beveren.  De congregatie, zoals ze werd opgericht door Anna Piers, is in de winter van haar bestaan.  Om ook in de toekomst het werk van Anna Piers veilig te stellen en verder te zetten, geven de zusters via Huis de Rank vorm aan hun grote droom.